Tips 11 : Membandingkan dua String

Soalan :
Seseorang bertanya kepada saya kenapa programnya
if (jantina == “LELAKI”)
System.out.println(“Anda adalah seorang lelaki”);
else
System.out.printlan(“Anda adalah seorang perempuan”);
tak berjaya…..dan dia bertanya…bagaimana nak membandingkan dua string!!!

Jawapan saya :
Apabila anda membuat program yang melibat integer tiada masalah mengenai operator perbandingan (comparison operator or relational operator)

import java.util.Scanner;
public class Keputusan {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.println(“Masukkan markah “);
int markah = input.nextInt();
if (markah > 50)
System.out.println(“Keputusan : Lulus”);
else
System.out.println(“Keputusan : Gagal”);

}
}

Anda boleh menggunakan simbol =, >, <

Tetapi jika anda membandingkan dua String…simbol2 itu tidak boleh digunakan…misalnya ingin membandingkan input mengenai jantina…kita gunakan .equals

import java.util.Scanner;
public class Jantina {
public static void main(String[] args) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.println(“Masukkan jantina “);
String jantina = input.next();
jantina = jantina.toUpperCase();
if (jantina.equals(“LELAKI”))
System.out.println(“Anda adalah Lelaki”);
else
System.out.println(“Anda adalah perempuan”);
}
}

toUpperCase() gunanya supaya apa sahaja pengguna taip

Lelaki, LELAKI, LElaki, lelaki semula akan memberikan jawapan
Anda adalah lelaki…

This entry was posted in Berita Utama. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *