Bahan tambahan buku SK

Jika anda membeli lebih dari 15 buku atau lebih
Sains Komputer Tingkatan 4 edisi pelajar

anda layak untuk mendapatkan semua bahan tambahan
yang di senaraikan di bawah ini

1. Membeli buku edisi guru
jawapan lengkap kepada semua latihan dalam buku edisi pelajar
harga RM15 jika membeli 40 buah buku edisi pelajar ke atas diberi percuma

2. Panduan menggukan java IDE, Dr Java…
a) 9 slot video

3. Panduan menggunakan java IDE, Netbeans untuk menghasilkan GUI
a) fail pdf   –  netbeans.pdf – untuk dicetak dan diedarkan kepada pelajar
b) video  – netbeans.mp4

4.  Contoh jawapan kepada buku teks sains komputer tingkatan 4

a) Latihan Formatif 1.3
b) Latihan Formatif 1.4
c) Latihan Formatif 1.5
d) Latihan Formatif 1.6
latihan formatif yang lain dalam proses

5. Slide powerpoint

a) Computational Thinking

Sila klik pada link di bawah

Bahan Tambahan Buku SK

This entry was posted in Buku. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *